fbpx

OKUL KURALLARI

Zeynep Okçu Bale Okulu’nda kayıtlı her öğrencinin bu eğitimden maksimum verim elde edebilmesi, haklarının korunması ve de okulumuzun sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi için hayati önem taşıyan kurallarımız vardır. Kayıt yaptıran her velinin bu kuralları kabul ettiği varsayılır:

 • Tüm önemli duyurular okuldaki duyuru panosuna asılır. Lütfen her ders günü panoyu kontrol ediniz. Panoya asılmış olan duyuruların herkes tarafından bilindiği varsayılır, okul idaresi ayrıca sorumluluk kabul etmez. Çeşitli durumlarda panodaki duyuruyu okumamış olmak mazeret olarak kabul edilemez.

1. Derse Girerken ve Ders Sırasında

 • Okulumuz çalışma kıyafeti her sınıf için belirlenmiş olup derse başka bir kıyafetle girilemez.

Bale Başlangıç ve Hazırlık Sınıfları İçin: Pembe mayo, beyaz çorap, pembe patik (hava sıcaklığına göre pembe tozluk ve pembe hırka)

İlk Bölüm (1, 2 ve 3. sınıflar) İçin: Eflatun mayo, beyaz çorap, pembe patik (hava sıcaklığına göre pembe tozluk ve pembe hırka)

Orta Bölüm (4, 5 ve 6. sınıflar) İçin: Ders günlerine göre: Siyah veya bordo mayo, beyaz çorap, pembe patik (hava sıcaklığına göre mayo renginde tozluk ve hırka)

Son Bölüm (7 ve 8. Sınıflar) İçin: Ders günlerine göre: Siyah veya mor mayo, beyaz çorap, pembe patik (hava sıcaklığına göre mayo renginde tozluk ve hırka)

 • Saçlar sıkı ve düzgün bir şekilde topuz yapılmalıdır. Bu hem dersteki hareket kabiliyeti açısından, hem de disiplin açısından zorunludur.
 • Ders sırasında tehlike oluşturabileceğinden ve de ders geleneği gereği tüm takılar derse girmeden çıkarılmak zorundadır.
 • Derse 10 dakikadan daha geç gelen öğrenci derse giremez. Bu, içerideki diğer öğrencilerin derse konsantrasyonu açısından önemli olmanın da ötesinde, bale derslerinde başlangıçta yer alan ısınma hareketleri yapılmaksızın egzersize başlamanın, geç kalan öğrencide meydana getirebileceği ciddi sakatlıklar dolayısıyla zorunludur. Lütfen derslere 15 dakika önce gelerek öğrencinin ders için hazırlanmasını sağlayınız.
 • İçeride ders varken salona girmek ya da kapıyı çalmak kesinlikle yasaktır. Herhangi bir soru sormak ya da içeride unutulan bir eşyayı almak için, ders sonuna kadar beklenmelidir.
 • Velilerin ilk gün haricinde dersi seyretmesi yasaktır. Bu, hem kendi çocuğunuzun, hem diğer öğrencilerin, hem de dersteki öğretmenin dikkatini dağıtması ve derse konsantrasyonlarını bozması sebebiyle önemlidir. Her dönem sonunda velilerimiz, çocuklarını izleyip kaydettikleri ilerlemeyi gözlemleyebilecekleri “açık ders”e davet edilirler. Açık ders tarihi önceden panolara asılarak ilan edilir. Velilerimizin derse girerken cep telefonlarını kapatmaları gerekmektedir. Sınıfa yiyecek ve içecekle girilemez.

2. Aylık Ücretlerin Ödenmesi

 • Aylık ücretler, normal ekonomik koşullarda, her sene ders yılı başlangıcı olan eylül ayında belirlenerek yerel bir gazetede ve okul panosunda ilan edilir. (Herhangi bir beklenmedik durumda –savaş, ekonomik kriz, devalüasyon, vs- değişiklik yapma hakkımız saklıdır.)
 • Aylık ücretler her ayın ilk dersinde ödenir, herhangi bir sorun olduğu takdirde bu süre ayın ilk 10 gününe kadar uzatılabilir.
 • Okulumuzda eğitim 11 ay olup, sadece ağustos ayı tatildir. Bunun dışında derslere devamsızlık, öğrencinin geri kalmasına yol açtığı için kaçınılmaya çalışılması gereken bir durumdur ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre devamsızlıktan sınıfta kalınmasıyla sonuçlanabilir. (Bakınız “3. Sınıf Geçme: Üçüncü madde”). Buna rağmen gerçekleşen devamsızlıklar sebebiyle eksik derse giren öğrencinin aylık ödemesinde herhangi bir kesinti yapılması söz konusu olamaz.
 • Herhangi bir ders okul idaresi tarafından, okuldan kaynaklanan bir sebeple iptal edilirse ilan edilen saatte telafisi yapılabilir. Programda ekders adıyla yer alan çalışmalar ise öğrencinin diğer ders günlerinde yaptığı, sınıfının programı olan rutin egzersizine; bale seviyesinin akademik ve teknik gelişimine; kas gelişimine; kondisyonuna ve bir bale öğrencisine uygun bedensel gelişimine destek olacak olan esneme, güçlenme ve eksiklerin giderilmesine dayalı özel bir teknik çalışma ve bale ile ilgili teorik çalışmaları içerir. Ekdersler programa tamamen ekstradan konmuş olup, hiçbir şekilde ücrete dahil edilmemiş olmakla birlikte ayrıca ödeme de gerektirmemektir. Öğrencilerimizin teknik mükemmeliyetini bir hedef olarak belirleyen okulumuz, bu doğrultuda ekdersleri gönüllü olarak programa eklemiş bulunduğundan, bu konuda hiçbir sorumluluğu ya da zorunluluğu bulunmaz. Ekdersler normal programın haricinde ekstralar olduğundan, okul idaresi tarafından önceden haber vermek kaydıyla, değiştirilebilir, başka bir prova ya da çalışmayla yeri doldurulabilir, ya da gerekli görüldüğünde tamamen kaldırılabilir. Hiçbir takdirde telafisi sözkonusu değildir.

3. Sınıf Geçme

 • Her ders yılı sonunda sınıf geçme sınavları yapılır. Yazın geçerli bir sebeple bu sınavı kaçıran ya da geçer not alamayan öğrenciler için ekim ayında bütünleme sınavı yapılmaktadır. Her iki sınava da girmeyen öğrenci, aynı sınıfı tekrarlamak zorunda kalır.
 • Her sınıf, önceden belirlenmiş bir ders programı içinde, zorunlu derslerin tümünde öğrenim görür. (Sınıflara göre zorunlu derslerin listesi için lütfen buraya tıklayınız.) Yıl sonu sınavında başarı; ara sınıflarda ders bazında ele alınarak, bir sonraki seneye alt sınıftan ders bırakılabilirken, mezuniyet sınıflarında programda yer alan her dersten geçer not almak, sınıf geçmek için mecburidir.
 • Okulumuzda eğitim 11 ay olup sadece ağustos ayı resmi tatildir. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre, bir eğitim yılı süresince derslerin 1/5ine katılmayan öğrenciler devamsızlıktan sınıfta kalır. Bu oran bizim ders günlerimizin sayısına uygulandığında 26 gün çıkmaktadır. Ağustos ayı dışında toplam devamsızlığı 26 günü geçen öğrenciler, yıl sonunda sınava alınmaksızın aynı sınıfı tekrarlamak zorunda kalırlar.

4. Gösteriler

Her ders yılı sonunda bir gösteri yapılır. 3-6 yaş sınıfı ve önhazırlık öğrencileri ile okuldaki ilk yılında olan öğrenciler genel kural olarak o seneki gösteriye katılamazlar. Ancak gösteri konseptine, öğrencinin yaşına ve özelliklerine bağlı olarak okul yönetimi ve öğretmenlerin kararıyla istisnalar yapılabilir. Gösteriye katılmak mecburi olmayıp, katılan öğrenciler aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır:

 • Rol dağıtımı; bale öğretmeni ve koreograf tarafından, öğrencilerin devamlılığı, baledeki sınıfı, yaşı, yeteneği, eğilimi, tarzı, fiziksel ve karakteristik özellikleri, yoğun prova takvimini takip edebilme imkan ve isteği gibi pek çok unsur göz önünde bulundurularak yapılır. Verilen roller hakkında öğretmenle tartışılamaz.
 • Oldukça yoğun geçmesi muhtemel, ders saatlerine ek olarak yapılacak olan provalara, önemli bir mazereti olmaksızın devamsızlık yapan öğrenci, hem son derece sıkışık çalışma takvimi aksattığından, hem de o saatte prova için okulda toplanmış olan tüm diğer öğrenci ve velilere karşı oluşacak haksızlıktan ötürü, o gün provası yapılan rolünden çıkarılır.
 • Kostümlü Prova ve Genel Provalar, sahne performansı için olmazsa olmaz provalardır. Sadece sınırlı gün ve saatte alınabilen bu provalara geç kalmak ya da mazeret belirtmeden gelmemek kabul edilemez bir durumdur. Genel provaya katılmayan öğrenci, sahneye çıkamaz.
 • Hazırlanan gösteriyle birden çok temsil verilmesi muhtemeldir. Önceden ilan edilecek olan gösteri gün ve saatleriyle ilgili herhangi bir problem yaşama olasılığı olan velilerin, bunu okul idaresiyle başlangıçta konuşması, gerekli tedbirlerin alınması açısından zorunludur. Bunun haricinde son dakikada meydana gelebilecek çok acil ve istenmeyen durumlarda (sakatlık, hastalık vs. gibi) veli, okul idaresiyle sürekli bir iletişim halinde olarak gelişmeleri bildirmeli ve gerekirse öğrencinin kostümünü gösteri yerine ulaştırarak yedek dansçının sahneye çıkabilmesi için gereken işbirliğinde bulunmalıdır. Bunun dışında habersiz olarak gösteriye gelmemek asla kabul edilemeyecek bir durum olup onlarca kişinin aylar süren emeğine ve gösteriye gelen yüzlerce seyirciye yapılmış büyük bir hakaret olarak kabul edilir: söz konusu öğrenci okuldan derhal ihraç edilir ve bir daha affedilmesi gündeme gelemez.
 • Bir çok klasik bale eserinde kostümler, orijinaline sadık kalınmak zorunda olunan, tüm detayları belirlenmiş modellerdir. Gösteri için gerekli kostümler okul idaresinin yıllardır süregelen tecrübesiyle seçilir ve İstanbul’da konunun uzmanı firma tarafından (pek çok konservatuar ve bale okuluyla çalışmaktadır) özenle hazırlanır. Bale ve dans kostümlerinde seçim, bir çok unsur göz önüne alınarak yapıldığından, herhangi bir zevke ya da tercihe göre yorumlanması söz konusu olamaz.
 • Her öğrenci kendi kostüm maliyetlerini ödemekle yükümlüdür. Kostümler öğrencinin malı olmakla birlikte, bir aksilik anında yedek oyuncuya ödünç verilmesi, gösterinin hazırlandığı şekilde sunulabilmesi açısından zorunludur. Öğrencinin okuldan süresiz olarak ayrılması durumunda, aynı kostümün tekrar yapılabilmesi için gerekli zaman ya da malzeme bulunamıyorsa, kostümün ödünç verilmesi ya da yarı maliyetine, yerine geçen dansçıya veya okula satılması istenebilir. Bu konuda velilerimizin işbirliği içinde olması, bir iyi niyet kuralı olarak benimsenmiştir.

Tüm bu yukarıda yazılı kurallar sizin çocuklarınızın iyiliği, sağlığı ya da gerektiği gibi bir eğitim alması için ve onlara bu imkanı sunan okulumuzun faaliyetlerini sürdürebilmesi için belirlenmiştir. Ancak okul olarak biz, her şeyden önce diyalog ve iletişimin önemine inanmaktayız. Bu sebeple, lütfen herhangi bir soru ya da sorunla karşılaştığınızda, bizimle iletişime girmeye tereddüt etmeyin. Diyalog ve işbirliği içinde tüm sorunların üstesinden gelinebileceğine inanıyoruz.